FANDOM


Nobunaga no Yabou: Kakushin
2171274-box nait
信長の野望・革新
Nobunaga no Yabō: Kakushin
Series Nobunaga no Yabou series
Sub-genre Tactical role-playing game
Developer KOEI
Publisher KOEI
Director(s) Hiroyuki Koyama
Producer(s) Yōichi Erikawa,
Koshio Ano
Designer(s) Makoto Yoshida (Main), Masahiko Sugahara, Tadayuki Irie, Masakuni Kitayama, Atsushi Baba, Hideo Suzuki, Takehiro Tsuji, Kazuaki Emoto, Junji Kato
Programmer(s) Kazuhiro Shimazu (Main), Masafumi Takano, Junichi Uchino, Masaki Yoshigoe, Kan Ito, Makoto Hayashi, Yoshinao Yamagishi, Tetsuhiro Natsume
Artist(s) Yoshifumi Sanada, Atsukichi Munechika, Kei Kodama, Tsutomu Ozawa
Composer(s) Mari Yoshida
Platform of origin Microsoft Windows
Platform(s) PlayStation 2, PlayStation Network, Wii
Year of inception 2005
Release date(s) PlayStation 2
Flag of japan2006
Flag of the united states2009

Wii
Flag of japan2010

PlayStation Network
Flag of the united states2013
Mode(s) Singleplayer
Rating(s) CERO A all ages 389px-ESRB 2013 Everyone 10 .svg
Website(s) Official Website (japanese)
Official Website

Nobunaga no Yabō: Kakushin (信長の野望・革新; Nobunaga's Ambition: Reform) is the twelfth title in the Nobunaga no Yabou series, released June 2005 for Windows 98. The map and battles are in real-time, and the map is rendered in 3D. Ports for PlayStation 2 and Wii were made later; the former was released in the U.S. as Nobunaga's Ambition: Iron Triangle.


External LinksEdit